LIFE@MUT

วิธีการฝากเรื่อง

 • กรุณาทำการ LOGIN ก่อนทุกครั้งที่จะทำการฝากข้อความ
 • เมื่อ LOGIN แล้ว ให้ใส่ชื่อเรื่องที่ท่านจะฝากข้อความ
 • เลือกหมวดหมู่หัวข้อที่ท่านต้องการจะร้องเรียน หรือประชาสัมพันธ์
 • เขียนข้อความที่จะฝากถึงมหาวิทยาลัยในช่องข้อความ และกดปุ่มยืนยัน
 • อัพโหลดรูปสำหรับข้อความ
 • กดปุ่มยืนยันการส่งข้อความ

ฝากเรื่อง

 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ นัดการแข่งขัน
  14 Feb 2017
 • ห้ามพลาด! คณะบริหาร คณะดีคณะเด่น
  22 Nov 2016
 • งานมหกรรมการศึกษา 2
  25 Aug 2016
 • โครงการประกวดสารคดีภาพแห่งปีที่ช่างภาพทุกคนรอคอย National Geographic Thailand Photography Contest 2016…
  24 Aug 2016

STORY@MUT

1. ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมศาสตร์ - ได้รับการยอมรับและความร่วมมือทางวิชาการทั้งด้านการเรียนการสอนและงานวิจัยอย่างใกล้ชิดทั้ง 13 สาขา 2. จบที่นี่การันตีอนาคตการทำงาน - บัณฑิตที่จบจาก MUT มีสัดส่วนการได้งานทำมากกว่า… MORE
อาจารย์สิทธิกร ดีพร้อมหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร5 มีนาคม 2560จากครั้งที่แล้วที่เราได้การเขียนสคริปเพื่อทำการควบคุมวัตถุในเกมกันไปแล้ว… MORE
อาจารย์อภิเชษฐ ดุมคำอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร26 กุมภาพันธ์ 2559การสร้างต้นไม้ในรูปแบบ Low-Polygon แบบความเร็วติดจรวด ด้วยเทคนิค… MORE