Back

ภาพถ่ายประวัติศาสตร์ ในสมรภูมิรบ ของ “รัชกาลที่ 10”
พันเอกสมจริง สิงหเสนี อายุ 86 ปี นายทหารนอกราชการ อดีตผู้สื่อข่าวและช่างภาพ กองทัพภาคที่ 3 เล่าเรื่องราวภาพถ่ายประวัติศาสตร์ ในสมรภูมิรบ ที่ประทับใจมากที่สุดคือ  ยุทธการภูขวาง ที่บ้านหมากแข้ง ตําบลกกสะทอน อำเภอด่าน ซ้าย จังหวัดเลย


    เมื่อ 40 ปีที่ผ่านมา (  5 พฤศจิกายน 2519) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โปรดเกล้าฯ  ให้ร้อยเอก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ 10  เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมทหาร ตำรวจตระเวนชายแดน และราษฎรในพื้นที่ เนื่องจากถูกผู้ก่อการร้ายพรรคคอมมิวนิสต์โจมตี
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ได้เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ไปยังฐานปฏิบัติการบ้านห้วยมุ่น  หลังจากประทับรับฟังการบรรยายสรุปแล้ว   พระองค์ทรงรับสั่งกับ พลโทสมศักดิ์ ปัญตมานนท์ แม่ทัพภาคที่ 3 ขณะนั้นด้วยพระสุรเสียงอันหนักแน่นว่า "จะต้องไปแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้นให้ได้" 

 ถึงแม้ว่าแม่ทัพภาคที่ 3 จะกราบบังคมทูลทัดทานเนื่องจากสถานการณ์ขณะนั้นไม่น่าไว้วางใจ แต่พระองค์ทรงยืนยันอย่างหนักแน่น ว่าชักช้าไม่ได้ ต้องรีบแก้ไขในวันนี้และเดี๋ยวนี้   

         จากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ทรงรับสั่งให้นักบิน   นำเครื่องมุ่งตรงไปยังฐานบ้านหมากแข้งทันที  ขณะที่เฮลิคอปเตอร์กำลังร่อนลงยังไม่ทันถึงพื้น  พระองค์กระโดดลงแล้ววิ่งโผเข้าหาที่กำบังอย่างห้าวหาญ ในขณะเดียวกันผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ใช้อาวุธปืนเล็กระดมยิงเข้ามายังฐานบ้านหมากแข้งอย่างหนัก พระองค์ได้สั่งให้ทหารที่ตามเสด็จ  แยกย้ายและยิงโต้ตอบ  จนกระทั่งผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ต้องล่าถอยไป


    ในคืนนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงประทับแรมที่ฐานปฏิบัติการบ้านห้วยมุ่น ทรงเสวยพระกายาหารอย่างเรียบง่าย เช่นเดียวกับทหารคนอื่นๆ ท่ามกลางสภาพอากาศหนาวเย็น  เหตุการณ์ ในครั้งนั้น สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ ตำรวจตระเวนชายแดน ทหาร และราษฎรในพื้นที่ อย่างหาที่สุดมิได้
ที่มา :http://news.sanook.com/2111062/