Back

ปั่นไฟฟ้าด้วยเท้า ใช้กับอุปกรณ์ติดตัว

นักวิทยาศาสตร์อเมริกันสามารถคิดค้นเทคโนโลยีการเก็บสำรองพลังงาน อันเป็นนวัตกรรมใหม่ ซึ่งจะใช้เก็บพลังงานไฟฟ้า ที่เกิดจากการเยื้องย่างของมนุษย์ เอาไปชาร์จไฟใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพาต่างๆ อย่างเช่น โทรศัพท์มือถือและแล็ปท็อป

นักวิจัยมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-เมดิสัน ของสหรัฐอเมริกา ค้นคิดเทคโนโลยีนี้ได้ ซึ่งจะช่วยรับประกันว่าเราจะสามารถทำไฟฟ้า เก็บไว้เพื่อใช้กับโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ติดตัวอย่างอื่นได้ ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดก็ตาม ช่วยให้เราใช้การก้าวเดินทำไฟฟ้าขึ้นได้ และเก็บสำรองเอาไว้ใช้ภายหลัง ที่สำคัญเทคโนโลยีนี้ จะมีประโยชน์ทางทหารด้วยทุกวันนี้ทหารต้องสะพายแบตเตอรี่อันใหญ่โตไว้สำหรับใช้กับเครื่องรับ-ส่งวิทยุ เครื่องหาพิกัดทั่วโลก และกล้องส่องดูเวลากลางคืน ความสำเร็จ ครั้งนี้จะช่วยให้ทหารมีแหล่งพลังงานในดินแดนที่ห่างไกล และในประเทศที่เพิ่งพัฒนา ซึ่งขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าอยู่แล้ว กวิทยาศาสตร์พบว่าโดยทฤษฎีแล้ว การเดินของมนุษย์อาจจะใช้สร้างพลังงานได้ แรงของการก้าวเท้าข้างหนึ่ง จะสามารถสร้างไฟฟ้าได้ 10 วัตต์ แต่ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน พลังงานนั้นได้ระเหยกลายเป็นความร้อนไป หากการเดินด้วยขา 2 ขา ผลิตไฟรวมกันได้ 20 วัตต์ ซึ่งเป็นปริมาณพอใช้กับอุปกรณ์ติดตัว.

อ้างอิง  http://www.thairath.co.th/content/578687