Back

Jeggo อุปกรณ์ช่วยรักษาอาการ Jet Lag ของนักท่องเที่ยว          Jeggo อุปกรณ์ช่วยรักษาอาการ Jet Lag สำหรับนักท่องเที่ยว ด้วยการจำลองแสงพระอาทิตย์ขึ้นและตก

          Jeggo อุปกรณ์ที่จะช่วยรักษาอาการ Jet Lag หรืออากาศมึนเมาจากการเดินทางไกล ซึ่งเป็นอาการที่เกิดขึ้นจากการที่ร่างกายของนักท่องเที่ยวปรับตัวกับเวลาในแต่ละประเทศไม่ทัน โดย Jeggo จะช่วยทำให้ร่างกายปรับตัวได้ดีขึ้น ด้วยการใช้แสงและเสียง โดยแสงที่ส่องจากโปรโจคเตอร์ของ Jeggo จะเป็นการจำลองพระอาทิตย์ขึ้นและตก สามารถปรับองศาได้ตามความต้องการ เพื่อจำลองให้คล้ายกับที่ร่างกายเคยชิน แล้วค่อย ๆ ปรับตัวให้เคยชิน นอกจากนี้ยังสามารถเล่นเสียงจำลองสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายยิ่งขึ้น


          Jeggo ถือเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยรักษาอาการ Jet Lag ได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ยาใด ๆ เพราะเป็นการรักษาด้วยการช่วยการปรับตัวของร่างกายตามธรรมชาติ โดยจะมีรีโมทมาให้ด้วยเพื่อความสะดวกในการควบคุม แต่ยังไม่มีการเปิดเผยว่าจะถูกผลิตออกมาวางจำหน่ายเมื่อไหร่และมีราคาเท่าไร

 


ภาพจาก trendhunter

 https://men.kapook.com/view171807.html