Back

Live OS ระบบโต๊ะทำงานอัจฉริยะ ตรวจจับอิริยาบถการทำงานได้
          Live OS ระบบโต๊ะทำงานอัจฉริยะ ตรวจจับอิริยาบถการทำงานด้วยเซ็นเซอร์ เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชั่นได้

          Live OS ระบบตรวจจับอิริยาบถการทำงานด้วยเซ็นเซอร์ที่ติดอยู่กับเฟอร์นิเจอร์ภายในออฟฟิศ เช่น โต๊ะหรือเก้าอี้ โดยเฟอร์นิเจอร์เหล่านี้จะสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชั่นได้ ถ้าเป็นโต๊ะก็อาจสามารถปรับระดับความสูงให้เหมาะสมได้ หรือจะปรับสลับระหว่างการนั่งทำงานหรือยืนทำงานก็ได้ หรือถ้าเป็นอี้ก็อาจมีการสั่นแจ้งเตือนว่านั่งนานเกินไปแล้ว ซึ่งความสามารถพิเศษเหล่านี้นอกจากนี้ช่วยรักษาสุขภาพแล้วยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคนในออฟฟิศอีกด้วย


          นอกจากนี้ Live OS ยังมีการเก็บสถิติการใช้งานเฟอร์นิเจอร์ไว้บน Cloud อีกด้วย เพื่อให้เจ้าของบริษัทหรือออฟฟิศสามารถดูสถิติการใช้เฟอร์นิเจอร์ทำงานได้อย่างสะดวก โดยจะเริ่มเปิดให้ใช้งานแบบจำกัดเฉพาะในสหรัฐอเมริกาในเร็ว ๆ นี้

 https://men.kapook.com/view173576.html