Back

กิจกรรมสนุกๆFreshy day Freshy night.


พรุ่งนี้แล้วววว ไม่รู้เฟรชชี่พร้อมกันหรือเปล่าแต่แอดมินพร้อมมาก กับงาน Freshy day Freshy night.

กิจกรรมสนุกๆ จะเริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 - 21.15 น. 

ซึ่งในช่วงเวลา 15.00 น. เป็นต้นไป จะเป็นการแสดงกองเชียร์ และเชียร์หลีดเดอร์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของทุกคณะฯ
ภายใต้หัวข้อ ความสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที ๙

สำหรับใครที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับชมการแสดงได้ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร แล้วมาสนุกด้วยกันนะ