Back

Bioo Lite เทคโนโลยีชาร์จแบตเตอรี่สมาร์ทโฟนจากต้นไม้ Bioo Lite เทคโนโลยีชาร์จแบตเตอรี่สมาร์ทโฟนและอุปกรณ์อื่น ๆ จากการสังเคราะห์แสงของต้นไม้

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 เว็บไซต์ ubergizmo ได้เปิดเผยโครงการ Bioo Lite เทคโนโลยีใหม่ที่จะทำให้สามารถชาร์จแบตเตอรี่สมาร์ทโฟนรวมทั้งแท็บแล็ตและอุปกรณ์อื่น ๆ ได้จากต้นไม้ ซึ่งบางคนอาจคิดว่าเป็นเพียงแค่การใส่ก้อนแบตเตอรี่ลงไปในกระถางต้นไม้ แต่แท้จริงแล้วมันล้ำกว่าเยอะ เพราะว่ามันสามารถชาร์จได้โดยใช้พลังงานไฟฟ้าที่เกิดจากการสังเคราะห์แสงของต้นไม้ เพียงแค่อุปกรณ์ที่สามารถแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าและจ่ายไฟทางพอร์ต USB ลงไปก็เท่านั้นอย่างไรก็ตามทางผู้คิดค้นได้ระบุว่า เทคโนโลยีดังกล่าวไม่ส่งผลเสียใด ๆ ต่อต้นไม้ เนื่องจากต้นไม้แค่ทำหน้าที่สังเคราะห์แสงตามกระบวนการธรรมชาติของมันเท่านั้น แต่เราอาศัยการสังเคราะห์ของมันมาใช้ประโยชน์ในการชาร์จแบตเตอรี่ นอกจากนี้ยังช่วยรักษาธรรมดาชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย เหมือนเป็นอีกการใช้พลังงานทดแทนจากธรรมชาตินั่นเอง


 


ภาพจาก 
Arkyne Tech

http://men.kapook.com/view147017.html