Back

Creating Realistic Glass with Dielectric & MIA

อาจารย์อภิเชษฐ ดุมคำ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 11 มิถุนายน 2559

การสร้างแก้วแบบสมจริง ด้วยโปรแกรม Autodesk Maya 2016 + Mental Ray

 

ตอนที่ 2 การใช้ Dielectric & MIA

       จากที่เราเคยสร้างโมเดลแก้ว 3 มิติ ด้วย Maya Blinn ไปแล้ว ครั้งนี้จะเป็นการใช้งาน Material ที่เป็นของ Mental Ray โดยเฉพาะ ซึ่งเราจะมาดูความสามารถในแต่ละตัวว่า มีข้อดี-ข้อเสีย แตกต่างกันอย่างไรบ้าง 

สามารถอ่านข้อมูลของ Maya Blinn ได้จาก IST Show Pro #1

 

Dielectric : เป็น Material ที่ทำงานได้เฉพาะ Mental Ray ซึ่งถูกออกแบบมาให้ทำงานกับวัตถุที่แสงสามารถทะลุผ่านได้ และเกิดการหักเหแสงภายในวัตถุ


 

การเรียกใช้งาน Dielectric นั้น เราสามารถสร้างได้จากหน้าต่าง Hypershade 

Material ของ Mental Ray จะมีมากกว่า Maya ซึ่งแต่ละตัวจะถูกออกแบบมาเพื่องานเฉพาะทาง ซึ่งจะมีรูปภาพ Icon ที่แสดงลักษณะของ Material นั้น ๆ แบบ คร่าว ๆ 

Dielectric นั้นจะมีสัญลักษณ์เป็นรูปของการหักเหแสงหรือ Reflaction


 

เมื่อเราใช้งาน Dielectic ให้กับตัวแก้ว แล้วทำการ Render ก็จะได้แก้วที่มีลักษณะโปร่งใส ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้นของ Dielectric


 

หากเราต้องการปรับแต่งค่าให้กับ Dielectric ซึ่งมีจุดเด่นนั่นก็คือค่าของ Index of Refraction ที่เป็นหัวใจหลักของการสร้างโมเดลแก้ว ให้สมจริงนั่นเอง

สามารถอ่านข้อมูลของ Index of Refrction ได้จาก IST Show Pro #1


 

MIA : ก็เป็นอีก Material ที่ทำงานได้เฉพาะ Mental Ray โดยถูกออกแบบมาให้เหมาะกับวัตถุที่มีการสะท้อนแสงได้หลากหลายรูปแบบ


 

การเรียกใช้งาน MIA นั้น เราสามารถสร้างได้จากหน้าต่าง Hypershade 

MIA จะมีสัญลักษณ์เป็นรุปของการสะท้อนแสงบนวัตถุ


 

เมื่อใช้งาน MIA ให้กับตัวแก้ว แล้วทำการ Render จะได้แก้วแบบทึบแสง และมีการสะท้อนแสง Specular ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้นของ MIA


 
 

หากเราต้องการปรับแต่งค่าให้มีความโปร่งใสของแก้ว เราก็สามารถปรับแต่งได้จากหมวดของ Diffuse, Reflection และ Reflaction ซึ่งเป็นคุณสมบัติของวัตถุที่มีความโปร่งแสงนั่นเอง

สามารถอ่านข้อมูลการปรับแต่งในแต่ละค่าโดยอ้างอิงจาก Blinn ได้จาก  IST Show Pro #1


 

ความพิเศษของของ MIA นั่นก็คือ มี Preset ที่สามารถเลือกใช้งานได้หลากหลาย ขึ้นอยู่กับวัตถุที่เรานำไปใช้งาน

ในการทำแก้วตัวอย่าง ผู้เขียนได้เลือกใช้รูปแบบของ GlassThickเมื่อเราลองปรับแต่งค่าของ MIA ตาม Preset แบบ GlassThick ผลลัพธ์จึงได้ตามภาพลองนำแก้วทั้ง 3 ใบ โดยใช้งาน Material ที่แตกต่างกัน นำมา Render เพื่อเปรียบเทียบกัน ใช้เวลาในการ Render 12 นาที

Blinn: เป็น Material ที่มาพร้อมกับโปรแกรม Maya ซึ่งมี Attribute ให้ปรับแต่งมากมาย มีความยืดหยุ่น เหมาะสำหรับผู้ใช้งานเริ่มต้น แต่หากต้องการใช้งานระดับสูง ต้องใช้ความรู้และความเข้าใจค่า Attribute เป็นอย่างดี

Dielectric: เป็น Material ของ Mental Ray เหมาะกับวัตถุที่มีความโปร่งใส และมีการหักเหแสงภายใน ซึ่งใช้งานง่าย ไม่ต้องปรับค่าอะไรมากนัก

MIA: เป็น Material ของ Mental Ray ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับ Blinn นั่นคือสามารถปรับแต่งได้หลากหลาย และมี Preset ที่สามารถเลือกใช้งานได้ทันที

       ทั้งนี้ ความสมจริงและความสวยงาม ที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากหลายปัจจัย เช่น ลักษณะของตัวแก้ว เช่น แก้วไวน์ แก้วน้ำ ความหนาของตัวแก้ว และที่ขาดไม่ได้ นั่นคือ ทิศทางของการจัดแสงที่ส่องลงมายังตัวแก้ว ซึ่งเราอาจต้องทำการเปรียบเทียบ Material แต่ละชนิดก่อนเพื่อใช้ในการตัดสินใจใช้งานในภายหลัง