Back

มหานครเกมส์ ครั้งที่ 14


โครงการมหานครเกมส์ ครั้งที่ 14

วันที่ 10 - 19 กุมภาพันธ์ 2561

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร


สโมสรนักศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

กำหนดการ

มหานครเกมส์ ครั้งที่ 14

 

       วันเสาร์ที่ 10 ถึง วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561

        18.00 – 21.00 น.      เริ่มแข่งขันตามตารางที่ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันกำหนด

       

        วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561                พิธีเปิด

        15.00 – 15.30 น.      ตั้งขบวนพาเหรดหน้าตึก MII

        15.30 – 16.00 น.      เคลื่อนขบวนพาเหรดเข้าสู่สนามฟุตบอล

        16.00 – 16.30 น.      เริ่มพิธีเปิด

- เชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา พร้อมเปิดเพลงชาติ

- เชิญธงมหาวิทยาลัยฯ ขึ้นสู่ยอดเสา พร้อมเปิดเพลงกราวกีฬา

- นายกสโมสรนักศึกษากล่าวรายงานการจัดโครงการมหานครเกมส์ครั้งที่ 14

- ประธานให้โอวาทเปิดงาน และต่อคบเพลิงให้กับตัวแทนนักกีฬา

- ตัวแทนนักกีฬาวิ่งคบเพลิง

- รวมธงประจำคณะ และแต่ละภาควิชาเพื่อเตรียมกล่าวคำปฏิญาณตน

- นักกีฬาอาวุโสนำกล่าวคำปฏิญาณตน

- ขบวนแยกขึ้นแสตนเพื่อรับชมการแสดง

        16.30 – 17.00 น.      การแสดงพิธีเปิด

- การแสดงหลีดมหาวิทยาลัยฯ

- การแสดงชุด Cover Dance Football.

        17.00 – 18.30 น.      การแข่งขันฟุตบอลสมาคมศิษย์เก่า สโมสรนักศึกษา และกิจการนักศึกษา

                                พร้อมรับชมดนตรีจากวง Accident.

        18.30 น.           เสร็จสิ้นพิธีเปิดมหานครเกมส์ ครั้งที่ 14

        18.30 – 21.00 น.      เริ่มแข่งขันตามตารางที่ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันกำหนด

 

 

วันอังคารที่ 13 ถึง วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561

18.00 – 21.00 น.      เริ่มแข่งขันตามตารางที่ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันกำหนด

 

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561                พิธีปิด

15.00 – 17.00 น.      การแข่งขันชกมวยไทย และการแข่งขันฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศอันดับ 3

17.00 – 17.45 น.      การแข่งขันฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศ ครึ่งแรก

17.45 – 18.10 น.      การแข่งวิ่ง “Fun Run”

        18.00 – 18.45 น.      การแข่งขันฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศ ครึ่งหลัง

18.45 – 20.00 น.      การแข่งขัน เชียร์หลีดเดอร์และสแตนเชียร์ 4 คณะ

20.00 – 20.30 น.      นักศึกษาตั้งแถวร่วมพิธีปิด

- พิธีมอบถ้วยและเหรียญรางวัล

- ประธานกล่าวปิดงาน

- ร่วมขับร้องเพลงสามัคคีชุมนุม และเพลงสรรเสริญพระบารมี

20.45 น.           เสร็จสิ้นพิธีปิดมหานครเกมส์ ครั้งที่ 14

 

 


กีฬาที่จัดการแข่งขัน

 

รายการ

ประเภท

1.

ฟุตบอล

ทีมชาย

2.

ฟุตซอล

ทีมชาย

3.

บาสเกตบอล

ทีมชาย

4.

เซปักตะกร้อ

ทีมชาย

5.

วอลเลย์บอล

ทีมชาย , ทีมหญิง

6.

เปตอง

ทีมชาย , ทีมหญิง

7.

แบดมินตัน

ชาย , หญิง , คู่ชาย , คู่หญิง  คู่ผสม

8.

เทเบิลเทนนิส

ชาย , หญิง , คู่ชาย , คู่ผสม

9.

เทนนิส

ชาย , คู่ชาย

10.

มวย

ชายเดี่ยว

11.

Fun Run

ชายเดี่ยว

12.

ROV

ทีม

13.

CS:GO

ทีม

 

 

ทีมผู้เข้าร่วมแข่งขัน

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 1 ( Freshy ENG )

2. คณะบริหารธุรกิจ ( BBA )

3. คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IST )

4. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ( VET )

5. ภาควิชาเครื่องกล

6. ภาควิชาโยธา

7. ภาควิชาไฟฟ้ากำลัง

8. ภาควิชา MII

9. ภาควิชาเคมี + ภาควิชาโทรคมนาคม + ภาควิชาอุตสาหการ

 

 

กีฬาแต่ละประเภทที่คณะ และภาควิชาส่งเข้าร่วมแข่งขัน

 

 


          คณะ/ภาควิชา

 

 

 

 

 

ประเภทกีฬา

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 1

2. คณะบริหารธุรกิจ

3. คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. คณะสัตวแพทยศาสตร์

5. ภาควิชาเครื่องกล

6. ภาควิชาโยธา

7. ภาควิชาไฟฟ้ากำลัง

8. ภาควิชา MII

9. ภาควิชาเคมี + ภาควิชาโทรคมนาคม + ภาควิชาอุตสาหการ

ฟุตบอล

/

/

/

/

/

/

/  

/

/  

ฟุตซอล

/

/

/

/

/  

/ 

/

/

/   

บาสเกตบอล

 

 

/  

/  

/  

/ 

/  

/

/  

เซปักตะกร้อ

/ 

/  

/

 

/  

/  

/ 

/ 

/  

เทนนิส()

/   

/   

/  

/   

/  

/    

/   

/  

 

เทนนิส(ช คู่)

/  

/  

/   

/  

/   

/  

/    

/    

 

แบดมินตัน(ช)

/   

/  

/  

/    

/   

/    

/    

/    

/  

แบดมินตัน(ญ)/  

/  

/  

/    

/   

/    

/    

/    

/    

/   

แบดมินตัน(ช คู่)

/   

/    

 /  

/    

/   

/   

/   

/   

/    

แบดมินตัน(ญ คู่)

/   

/   

 /  

/  

/    

/    

/  

/    

/    

แบดมินตัน(ผสม)

/    

/   

/  

/  

/  

/  

/   

/   

/    

เทเบิลเทนนิส()

/    

/    

/  

/   

/    

/    

/    

/    

/    

เทเบิลเทนนิส()

/    

/    

/  

/   

/    

/    

/   

  /  

/  

เทเบิลเทนนิส(ช คู่)

/   

/    

/   

/    

/   

/   

/    

/    

/    

เทเบิลเทนนิส(ผสม)

/    

/    

  /  

/   

/   

/    

/   

/    

/   

เปตอง(ช)

/   

/    

/    

/    

/   

/    

/    

/    

/    

เปตอง(ญ)

/    

/   

/    

/    

/    

/    

/    

/    

/    

วอลเลย์บอล(ช)

/    

/   

/    

/    

/    

/    

/    

/    

/    

วอลเลย์บอล(ญ)

/    

/    

/    

/    

/    

/    

/    

/    

/    

มวย

/    

/    

/    

/    

/    

/    

/    

/    

 

ROV

/    

/    

/    

/    

/    

/    

/    

/    

/    

CS:GO

/    

/    

/    

/    

/    

/    

/    

/    

/    

 

          คณะ/ภาควิชา

 

 

 

 

 

ประเภทกีฬา

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 1

2. คณะบริหารธุรกิจ

3. คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. คณะสัตวแพทยศาสตร์

5. ภาควิชาเครื่องกล

6. ภาควิชาโยธา

7. ภาควิชาไฟฟ้ากำลัง

8. ภาควิชา MII

9. ภาควิชาเคมี + ภาควิชาโทรคมนาคม + ภาควิชาอุตสาหการ

ขบวนพาเหรด

/    

/    

/    

/    

/    

/    

/    

/    

/    

เชียร์ลีดเดอร์

/    

/    

/   

/    

 

 

 

 

 

แสตนเชียร์

/   

/    

/   

/    

 

 

 

 

 

สันทนาการ

/   

/    

/    

/    

/    

/    

/    

/    

/    

Fun Run

 

 

/    

/     

/    

 

/    

/    

 
เหรียญรางวัล

 

รายการ

เหรียญทอง

เหรียญเงิน

เหรียญทองแดง

1.

ฟุตบอล

20 เหรียญ

20 เหรียญ

20 เหรียญ

2.

ฟุตซอล

12 เหรียญ

12 เหรียญ

12 เหรียญ

3.

บาสเกตบอล

10 เหรียญ

10 เหรียญ

10 เหรียญ

4.

เซปักตะกร้อ

5 เหรียญ

5 เหรียญ

5 เหรียญ

5.

วอลเลย์บอล

24 เหรียญ

24 เหรียญ

24 เหรียญ

6.

เปตอง

8 เหรียญ

8 เหรียญ

8 เหรียญ

7.

แบดมินตัน

8 เหรียญ

8 เหรียญ

8 เหรียญ

8.

เทเบิลเทนนิส

6 เหรียญ

6 เหรียญ

6 เหรียญ

9.

เทนนิส

3 เหรียญ

3 เหรียญ

3 เหรียญ

10.

มวย

26 เหรียญ

26 เหรียญ

-

11.

Fun Run

1 เหรียญ

1 เหรียญ

1 เหรียญ

12.

ROV

6 เหรียญ

6 เหรียญ

6 เหรียญ

13.

CS:GO

6 เหรียญ

6 เหรียญ

6 เหรียญ

 

รวม

134 เหรียญ

134 เหรียญ

109 เหรียญ


 

 

ถ้วยรางวัล

 

รายการ

จำนวน

1.

ฟุตบอล

1 ถ้วย

2.

ฟุตซอล

1 ถ้วย

3.

บาสเกตบอล

1 ถ้วย

4.

เซปักตะกร้อ

1 ถ้วย

5.

วอลเลย์บอล

2 ถ้วย

6.

เปตอง

2 ถ้วย

7.

แบดมินตัน

5 ถ้วย

8.

เทเบิลเทนนิส

5 ถ้วย

9.

เทนนิส

2 ถ้วย

10.

มวย

-

11.

ROV

1 ถ้วย

12.

CS:GO

1 ถ้วย

13.

ขบวนพาเหรด

4 ถ้วย

14.

เชียร์ลีดเดอร์

4 ถ้วย

15.

แสตนเชียร์

4 ถ้วย

16.

สันทนาการ

1 ถ้วย

17.

ถ้วยรวม

1 ถ้วย

 

รวม

36 ถ้วย

  

ตารางการแข่งขันฟุตบอล

เสาที่ 10 กพ. 61

คู่

เวลา

สาย

ทีมที่ทำการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน

หมายเหตุ

1

18.00 -19.30 น.

A

BBA

VS

VET

 

 

2

19.30 - 21.00 น.

B

Freshy ENG

VS

IST

 

 

อาทิตที่ 11 กพ. 61

คู่

เวลา

สาย

ทีมที่ทำการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน

หมายเหตุ

1

18.00 -19.30 น.

B

เคมี + โทรคมฯ +อุตสา

VS

MII

 

 

2

19.30 - 21.00 น.

B

โยธา

VS

Freshy ENG

 

 

จันทร์ที่ 12 กพ. 61

คู่

เวลา

สาย

ทีมที่ทำการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน

หมายเหตุ

1

18.00 -19.30 น.

A

เครื่องกล

VS

BBA

 

 

2

19.30 - 21.00 น.

B

MII

VS

IST

 

 

อังคารที่ 13 กพ. 61

คู่

เวลา

สาย

ทีมที่ทำการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน

หมายเหตุ

1

18.00 -19.30 น.

A

ไฟฟ้า

VS

VET

 

 

2

19.30 - 21.00 น.

B

โยธา

VS

MII

 

 

พุธที่ 14 กพ. 61

คู่

เวลา

สาย

ทีมที่ทำการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน

หมายเหตุ

1

18.00 -19.30 น.

A

ไฟฟ้า

VS

เครื่องกล

 

 

2

19.30 - 21.00 น.

B

Freshy ENG

VS

เคมี + โทรคมฯ +อุตสาหฯ

 

 

  

พฤหัสที่ 15 กพ. 61

คู่

เวลา

สาย

ทีมที่ทำการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน

หมายเหตุ

1

18.00 -19.30 น.

A

เครื่องกล

VS

VET

 

 

2

19.30 - 21.00 น.

B

โยธา

VS

IST

 

 

ศุกร์ที่ 16 กพ. 61

คู่

เวลา

สาย

ทีมที่ทำการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน

หมายเหตุ

1

18.00 -19.30 น.

A

ไฟฟ้า

VS

BBA

 

 

2

19.30 - 21.00 น.

B

โยธา

VS

เคมี + โทรคมฯ +อุตสาหฯ

 

 

เสาที่ 17 กพ. 61

คู่

เวลา

สาย

ทีมที่ทำการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน

หมายเหตุ

1

18.00 -19.30 น.

B

MII

VS

Freshy ENG

 

 

2

19.30 - 21.00 น.

B

IST

VS

เคมี + โทรคมฯ +อุตสาหฯ

 

 

อาทิตย์ที่ 18 กพ. 61

คู่

เวลา

สาย

ทีมที่ทำการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน

หมายเหตุ

1

18.00 -19.30 น.

 

ที่ 1 สาย A

VS

ที่ 2 สาย B

 

 

2

19.30 - 21.00 น.

 

ที่ 1 สาย B

VS

 ที่ 2 สาย A

 

 

จันทร์ที่ 19 กพ. 61

คู่

เวลา

สาย

ทีมที่ทำการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน

หมายเหตุ

1

15.30 - 16.40 น.

 

รอบรองชนะเลิศอันดับ 2

 

 

2

16.40 - 18.15 น.

 

รอบชิงชนะเลิศ

 

 

  


ตารางแข่งฟุตซอล

จันทร์ที่ 12 กพ. 61

คู่

เวลา

สาย

ทีมที่ทำการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน

หมายเหตุ

1

18.00 - 18.45 น.

A

BBA

VS

IST

 

 

2

18.45 - 19.30 น.

A

โยธา

VS

VET

 

 

3

19.30 - 20.15 น.

B

Freshy ENG

VS

ไฟฟ้า

 

 

4

20.15 - 21.00 น.

B

เคมี + โทรคมฯ +อุตสา

VS

เครื่องกล

 

 

อังคารที่ 13 กพ. 61

คู่

เวลา

สาย

ทีมที่ทำการแข่งขัน

 

 

ผลการแข่งขัน

หมายเหตุ

1

18.15 -19.00 น.

A

โยธา

VS

BBA

 

 

2

19.05 - 19.50 น.

B

เครื่องกล

VS

Freshy ENG

 

 

3

19.55 - 20.40 น.

B

ไฟฟ้า

VS

เคมี + โทรคมฯ +อุตสา

 

 

พุธที่ 14 กพ. 61

คู่

เวลา

สาย

ทีมที่ทำการแข่งขัน

 

 

ผลการแข่งขัน

หมายเหตุ

1

18.15 -19.00 น.

A

Freshy ENG

VS

MII

 

 

2

19.05 - 19.50 น.

B

VET

VS

IST

 

 

3

19.55 - 20.40 น.

B

ไฟฟ้า

VS

เครื่องกล

 

 

พฤหัสที่ 15 กพ. 61

คู่

เวลา

สาย

ทีมที่ทำการแข่งขัน

 

 

ผลการแข่งขัน

หมายเหตุ

1

18.15 -19.00 น.

A

โยธา

VS

IST

 

 

2

19.05 - 19.50 น.

B

MII

VS

ไฟฟ้า

 

 

3

19.55 - 20.40 น.

B

Freshy ENG

VS

เคมี + โทรคมฯ +อุตสา

 

 


ศุกร์ที่ 16 กพ. 61

คู่

เวลา

สาย

ทีมที่ทำการแข่งขัน

 

 

ผลการแข่งขัน

หมายเหตุ

1

18.15 -19.00 น.

B

เครื่องกล

VS

MII

 

 

2

19.05 - 19.50 น.

A

BBA

VS

VET

 

 

3

19.55 - 20.40 น.

B

MII

VS

เคมี + โทรคมฯ +อุตสา

 

 

เสาที่ 17 กพ. 61

คู่

เวลา

สาย

ทีมที่ทำการแข่งขัน

 

 

ผลการแข่งขัน

หมายเหตุ

1

18.15 -19.00 น.

 

ที่ 1 A

VS

ที่ 2 B

 

 

2

19.05 - 19.50 น.

 

ที่ 1 B

VS

 ที่ 2 A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาทิตย์ที่ 18 กพ. 61

คู่

เวลา

สาย

ทีมที่ทำการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน

หมายเหตุ

1

18.15 - 19.00 น.

 

รอบรองชนะเลิศอันดับ 3

 

 

2

19.05 - 19.50 น.

 

รอบชิงชนะเลิศ

 

 

 

  

บาสเกตบอล

จันทร์ที่ 12 กพ. 61

คู่

เวลา

สาย

ทีมที่ทำการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน

หมายเหตุ

1

18.15 -19.15 น.

A

ไฟฟ้า

VS

เครื่องกล

 

 

2

19.30 - 20.30 น.

B

VET

VS

IST

 

 

อังคารที่ 13 กพ. 61

คู่

เวลา

สาย

ทีมที่ทำการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน

หมายเหตุ

1

18.15 -19.15 น.

B

VET

VS

MII

 

 

2

19.30 - 20.30 น.

B

โยธา

VS

IST

 

 

พุธที่ 14 กพ. 61

คู่

เวลา

สาย

ทีมที่ทำการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน

หมายเหตุ

1

18.15 -19.15 น.

A

เคมี + โทรคมฯ +อุตสา

VS

ไฟฟ้า

 

 

2

19.30 - 20.30 น.

B

โยธา

VS

MII

 

 

พฤหัสที่ 15 กพ. 61

คู่

เวลา

สาย

ทีมที่ทำการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน

หมายเหตุ

1

18.15 -19.15 น.

A

เครื่องกล

VS

เคมี + โทรคมฯ +อุตสา

 

 

2

19.30 - 20.30 น.

B

IST

VS

MII

 

 

ศุกร์ที่ 16 กพ. 61

คู่

เวลา

สาย

ทีมที่ทำการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน

หมายเหตุ

1

18.15 -19.15 น.

B

โยธา

VS

VET

 

 

เสาที่ 17 กพ. 61

คู่

เวลา

สาย

ทีมที่ทำการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน

หมายเหตุ

1

18.00 -19.30 น.

 

ที่ 1 สาย A

VS

ที่ 2 สาย B

 

 

2

19.30 - 21.00 น.

 

ที่ 1 สาย B

VS

ที่ 2 สาย A

 

 

อาทิตย์ที่ 18 กพ. 61

คู่

เวลา

สาย

ทีมที่ทำการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน

หมายเหตุ

1

17.00 -18.00 น.

 

รอบรองชนะเลิศอันดับ 2

 

 

2

18.10 - 19.00 น.

 

รอบชิงชนะเลิศ

 

 

  


เซปรักตะกร้อ

จันทร์ ที่ 12 กพ. 61

คู่ที่

เวลา

สาย

ทีมที่ทำการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน

หมายเหตุ

1

18.00 - 19.00 น.

A

Freshy ENG

VS

BBA

 

 

2

19.00 - 20.00 น.

B

เครื่องกล

VS

ไฟฟ้า

 

 

3

20.00 - 21.00 น.

B

MII

VS

IST

 

 

อังคารที่ 13 กพ. 61

คู่ที่

เวลา

สาย

ทีมที่ทำการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน

หมายเหตุ

1

18.00 - 19.00 น.

A

โยธา

VS

เคมี + โทรคมฯ +อุตสา

 

 

2

19.00 - 20.00 น.

B

เครื่องกล

VS

VET

 

 

3

20.00 - 21.00 น.

B

ไฟฟ้า

VS

MII

 

 

พุธที่ 14 กพ. 61

คู่ที่

เวลา

สาย

ทีมที่ทำการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน

หมายเหตุ

1

18.00 - 19.00 น.

A

โยธา

VS

BBA

 

 

2

19.00 - 20.00 น.

B

เครื่องกล

VS

MII

 

 

3

20.00 - 21.00 น.

B

ไฟฟ้า

VS

IST

 

 

พฤหัสที่ 15 กพ. 61

คู่ที่

เวลา

สาย

ทีมที่ทำการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน

หมายเหตุ

1

18.00 - 19.00 น.

A

Freshy ENG

VS

เคมี + โทรคมฯ +อุตสา

 

 

2

19.00 - 20.00 น.

B

เครื่องกล

VS

IST