Back

พบกับ Somnox หมอนโรบอทที่จะมาแทนที่ยานอนหลับของคุณ


       กลุ่มนักศึกษาวิศวกรรมหุ่นยนต์จาก Delft University of Technology ในประเทศเนเธอร์แลนด์ Julian Jagtenberg และเพื่อนๆ ผู้ร่วมสร้าง Somnox ได้เคยเปิดเผยถึงปัญหาและผลกระทบของการถูกรบกวนการนอนหลับ ในฐานะที่เป็นนักวิศวกรรมหุ่นยนต์ พวกเขาจึงเริ่มมองหาวิธีการเพื่อที่จะแก้ปัญหาดังกล่าว และอาจจะเป็นทางเลือกแทนการใช้ยา Jagtenberg และทีมงานได้พัฒนาหุ่นยนต์ Somnox ขึ้น ที่ทั้งนุ่ม น่ากอด สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นตัวช่วยให้นอนหลับได้ดียิ่งขึ้น ลักษณะเป็นรูปถั่วลิสง ใช้ระบบเซ็นเซอร์ความไวสูงและอัลกอริทึ่ม ทำให้สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ใช้ตื่นหรือกำลังหลับลึก และใช้ข้อมูลเพื่อสร้างจังหวะการหายใจเข้า-ออก ซึ่งจะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย กระตุ้นให้ผู้ใช้สามารถนอนหลับได้เร็วและหลับสบาย และจะค่อยๆ เปล่งแสงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อปลุกผู้ใช้ในตอนเช้า