Back

สร้างเกมไม่ยาก... EP.03

อาจารย์สิทธิกร ดีพร้อม

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
5 มีนาคม 2560

จากครั้งที่แล้วที่เราได้การเขียนสคริปเพื่อทำการควบคุมวัตถุในเกมกันไปแล้ว ใน EP. นี้ จะเป็นการสอนทำเกม Space Shooter ในส่วนของการปล่อยลูกกระสุน ออกยานอวกาศของเรา เพื่อให้เกมของเราพัฒนาไปอีกขั้นนะครับ

 

เนื้อหาสำคัญหลักของ EP นี้ จะเป็นการใช้ฟังก์ชั่น ชื่อว่า “Instantiate” ที่ unity มีให้มา ทำการสร้างหรือโคลนนิ่งวัตถุในเกม ออกมาใช้แบบซ้ำๆกัน