Back

โรงแรมใช้พลังงานมนุษย์โรงแรม Crown Plaza ในกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าด้วย จักรยานออกกำลังกาย ที่เชื่อมต่อกับระบบผลิตกระแสไฟฟ้าโดยตรง ซึ่งทางโรงแรมได้มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ปั่นจักรยานอย่างน้อย 6 นาที ด้วยความเร็ว 20 ไมล์ต่อชั่วโมง เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างน้อย 10 วัตต์ ต่อนาที จะรับประทานอาหารฟรี 1 มื้อ โปรโมชั่นนี้ถือเป็นเรื่องง่าย เนื่องจากผู้บริหารโรงแรมต้องการให้ประชาชนทุกระดับมีส่วนร่วม รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่มาพักรู้จักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีสุขภาพดี นอกจากนี้ ทางโรงแรมยังมีการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ยุโรปตอนเหนือรวมทั้งยังมีระบบทำความร้อนและเย็นจากน้ำบาดาล ยิ่งไปกว่านั้น ทางโรงแรมยังใช้ขวดแชมพูที่ย่อยสลายตามธรรมชาติได้ ส่งผลให้ลดค่าพลังงานของโรงแรมได้ถึง 90% ต่อมาได้มีการติดตั้งเครื่อง IPhone ไว้ที่เครื่องจักรยาน เพื่อให้ลูกค้าได้ติดตามความคืบหน้าของการออกกำลังกาย รวมถึงจัดให้มีการแข่งขันการผลิตกระแสไฟฟ้าร่วมกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ แม้หลายคนรังเกียจการออกกำลังกาย แต่ก็เป็นเรื่องดีที่มีการรณรงค์ให้มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


Cr. www.energysavingmedia.com